Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού Telestar Direct Marketing Greece

1.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι διαμένουν στην Ελλάδα (και είναι άνω των 18 ετών.)

2.Ως διάρκεια ορίζεται το χρονικό διάστημα από 24.10.2023 έως και 07.11.2023 και ώρα 23:59

3.Για τη συμμετοχή δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

4.Έγκυρες θεωρούνται όλες οι συμμετοχές που έχουν πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμα (μέχρι και 07.11.2023) και είναι συμπληρωμένα σωστά όλα τα στοιχεία που θεωρούνται υποχρεωτικά.

5.Το δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.

6.Το όνομα του τυχερού/ής θα αναρτηθεί μέσω post της σελίδας μας σε Facebook & Instagram Telestar Direct Marketing Greece

  1. Ο νικητής μπορεί να λάβει μέχρι ένα δώρο.

8.Η χρονική διάρκεια που μπορεί να παραλάβει το δώρο είναι 10 ημέρες από την ημέρα δημοσίευσης των αποτελεσμάτων.

9.Το δώρο είναι ονομαστικό και η παραλαβή του μπορεί να γίνει από τo κατάστημα Telestar Direct Marketing Greece ή να σταλεί στη διεύθυνση του νικητή εντός 20 εργάσιμων ημερών.

10.Η επιχείρηση Telestar Direct Marketing Greece διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλλει ή/και να μεταβάλλει τους όρους, τις προθεσμίες και τις ημερομηνίες.

11.Η επιχείρηση Telestar Direct Marketing Greece διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που θα συλλέξει (διατηρώντας τα σε βάση δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 2472/1997 «περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων

προσωπικού χαρακτήρα») για να ταχυδρομεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου νέα που αφορούν την εταιρεία καθώς και για νέα προϊόντα και προσφορές. Όλοι οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν ανά πάσα στιγμή την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους.

12.Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και την εξουσιοδότηση στη διοργανώτρια εταιρία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου. Έτσι, η εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της, το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του δώρου για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή καθενός στον διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.

13.Τα βήματα της δημόσιας κοινοποίησης, τα Likes του post και του λογαριασμού Telestar Direct Marketing Greece είναι προαιρετικά για τη διαδικασία κλήρωσης νικητή του διαγωνισμού.

14.Η συμμετοχή προϋποθέτει την πλήρη, απόλυτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.